Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να προβείτε σε ενοικίαση ή ερώτηση για τη  μεταξύ μας συναλλαγή θα πρέπει εκ μέρους σας να συναινέσετέ και να μας γνωστοποιήσετέ κάποια  προσωπικά σας στοιχεία (δεδομένα).


Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα αναφέρονται  σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας  ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας η διαβατήριο δίπλωμα οδήγησης e-mail  κ.ά., και προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

Τα δεδομένα συλλέγονται με  κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα εσείς  ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό, μας έχετε παράσχει και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας Τα προσωπικά σας δεδομένα χρειάζονται για να παρέχουμε  υπηρεσίες εξυπηρέτησης, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, να εγείρει ή να ασκήσει νομικές απαιτήσεις τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία)

Να σας στέλνει ενημερωτικά έντυπα.  

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους  για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι

  • Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας χρήστες των σημάτων και συστημάτων μας.
  • Τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία Και Ξενοδοχεία 
  • Εταιρείες  λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας. 
  • Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.
  • Οι εταιρείες που επίσης διαχειρίζονται το σύστημα κρατήσεων αυτοκινήτων  

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. 


Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν  διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Ρόδου.